Důlní Spolek
Oficiální webové stránky gildy hrající na shardu Imperial Dawn


Důlní Spolek

Je městský cech hrající na shardu Imperial Dawn. Členy Důlního spolku mohou být lidé a trpaslíci. Důlní Spolek se zabývá se převážně těžbou kovů a spracováním této rudy na potřebné nástroje, zbraně a další předměty. Nejčastěji nás naleznete v okolí města Britain.

 
PROTECT YOUR FAMILY GET QUOTE
Swiss Life
Legal and General
Cheap Holiday Cover
Visit Now

pravidla (aktualizace k 4.12.2006)

Očekáváme, že nově příchozí členové se budou věnovat rozvoji svých schopností. Takovým členům můžeme poskytnout materiál k výuce řemesla i poradíme co a jak.

Netolerujeme žádné napůl válečníky co umí dolovat rudu, musíte se rozhodnout: buď se naučíte pořádně řemeslu a budete dělat Důlnímu Spolku dobré jméno, nebo se naučte boji, ale poté nečekejte, že si vás ve spolku necháme a budeme poslouchat řeči o smíšených gildách. Válečnické umění je povoleno pouze jedno a to do 50%.

hiearchie Důlního Spolku

Členství v Důlním Spolku je rozděleno na několik "hodností" tak, abychom motivovali členy a i je něčím odměnili. Každá hodnost má své podmínky, které musíte splnit, aby vám byla udělena. O danou hodnost může zažádat člen po splnění podmínek.

uchazeč (adept)

Podmínky: splnit podmínky přijetí.
Poplatky: učeň neplatí žádný pravidelný poplatek
Uchazeč je nejnižší možné postavení ve spolku, uchazeč nemá možnost hlasovat a ani si pronajímat zvláštní doly (avšak může využít důl guildovní). Uchazeč je pod dohledem ostatních členů, kteří poté rozhodnou, zda bude povýšen na horníka/ řemeslníka, nebo zda bude ze spolku vyloučen. Obvyklá doba trvání této hodnosti je 7 až 14 dní.

horník

Podmínky: mining minimálně 75%, za zkoušku zaplatit poplatek 5000 gp, složit hornickou zkoušku.
Poplatky: Horník platí měsíční poplatek 5 000 gp.
Horník má možnost pronajímat speciální doly až po valoritový důl. Při hlasování má 1 hlas.

řemeslník

Podmínky: jeden z výrobních skillů blacksmithing / tinkering 75%, za zkoušku zaplatit poplatek 5000 gp, složit řemeslnickou zkoušku.
Poplatky: Řemeslník platí měsíční poplatek 5 000 gp.
Řemeslník má možnost pronajímat speciální doly až po valoritový důl. Na trénink svých dovedností má nárok na železné ingoty. Při hlasování má 1 hlas.

mistr v oboru (horník, kovář, zámečník)

Podmínky: jeden ze skillů blacksmithing / tinkering / mining 100%, za zkoušku zaplatit poplatek 10 000 gp, složit mistrovskou zkoušku v daném oboru. Poplatky: Mistr v oboru platí měsíční poplatek 10 000 gp.
Mistr má možnost pronajímat všechny speciální doly. Při hlasování má 2 hlasy.

cechmistr v oboru (horník, kovář, zámečník)

Podmínky: jeden ze skillů blacksmithing / tinkering / mining 100%, zaplatit poplatek 20 000 gp. Ve spolku může být jen jeden cechmistr od každé dovednosti, proto budou pořádány soutěže nebo hlasování.
Poplatky: Cechmistr v oboru platí měsíční poplatek 10 000 gp.
Cechmistr má možnost pronajímat všechny speciální doly. Při hlasování má 3 hlasy.

představený cechu

Poplatky: Představený cechu platí měsíční poplatek 10 000 gp.
Zvláštní funkce, dohlíží na chod spolku, jedná jeho jménem. Při hlasování má 4 hlasy. Představeným spolku se můžete stát pouze pokud vám tuto funkci předá představený cechu a ostatní členové to odhlasují.

pokladník cechu

Poplatky: Člen platí částku, která je uvedena v jeho hodnosti
Zvláštní funkce, stará se o guildovní pokladnu, vybírá poplatky. Při hlasování má navíc 1 hlas než normálně. Pokladníkem spolku může být člen s hodností mistr a výše. O funkci se rozhoduje hlasováním. Pokud není pokladník zvolen nebo plnil svojí funkci nedobře, přebírá pokladnu představený cechu.

podmínky přijetí do Důlního Spolku

 1. Chovat se dle pravidel shardu
 2. Kvalitní RP (hraní své postavičky)
 3. Čistý trestní rejstřík (není zapsán v hříšnících)
 4. Minimání velikost skillu Minning 60% a jednoho z výrobních skillů tinkering / blacksmithing 60%.
 5. Odehráno minimálně 12 tisíc minut (zjistíte příkazem .age)
 6. Při žádosti o vstup zaplatit poplatek 2 000,- gp. Tento poplatek uchazeč zaplatí ještě před vykonáním zkoušky. V případě neúspěchu a tedy nepřijetí do spolku se tento poplatek nevrací.
 7. Po přijetí zaplatit vstupní poplatek 10 000,- gp
 8. Udělena rasa člověka nebo trpaslíka (nyní přijímáme i postavy označené jako adept, ale dokud nezískají příslušnou rasu, bude jim přidělena hodnost uchazeč, ať jsou jejich schopnosti jakékoliv)
 9. Zájemce musí úspěšně absolvovat zkoušku, kterou jim zadá představený cechu.

podmínky členství v Důlním Spolku

 1. Dodržovat kvalitní RP hru
 2. Chovat se ke členům cechu vstřícně a vlídně
 3. Odevzdávat pravidelně poplatky
 4. Komunikace (být přístupný na ICQ, nutností je mít účet na SX2 fóru)
 5. Neobchodovat s nepřáteli provincie
 6. Vyhnout se trestům
 7. Dále rozvíjet své schopnosti v oblasti výroby, není možné mít bojové skilly. Povolena je jedna válečnická dovednost do 50%.

Znalost pravidel je základní předpoklad pro vstup do spolku, proto je nutné se s nimi seznámit a řídit se jimi. Pokud budete chtít vstoupit do spolku, musíte zodpovědět kontrolní otázku, kterou vám položí představený cechu. Je to proto, že snad nikdo si nepřečte pravidla a hrne se do spolku jenom kvůli dolům. Odpověď na kontrolní otázku zní "horník".

prohřešky

Za porušení některého z pravidel (např. obchodování s nepřáteli, non-RP, nadávky, kopání v dole na který nemá nárok) dostane člen trestný bod a nějakou pokutu, kterou určíme. Pravděpodobně finační a nebo v ingotech. Pokud se mu podaří získat tři trestné body, bude vyloučen jako nepoučitelný.Vytvořil Lazaros